Menu

Menu

Baguette with ham

Baguette with ham Bánh mì thịt nguội

30.000 vnđ Add to cart

Baguette with BBQ pork

Baguette with BBQ pork Bánh mì thịt heo nướng

35.000 vnđ Add to cart

Baguette with shredded pork skin

Baguette with shredded pork skin Bánh mì bì

30.000 vnđ Add to cart

Baguette with shredded chicken

Baguette with shredded chicken Bánh mì gà xé

30.000 vnđ Add to cart

Baguette with Shumai

Baguette with Shumai Bánh mì xíu mại

35.000 vnđ Add to cart

Baguette with BBQ Beef

Baguette with BBQ Beef Bánh mì thịt bò nướng

35.000 vnđ Add to cart

Mango Smoothie size M

Mango Smoothie size M Sinh Tố Xoài size M

35.000 vnđ Add to cart

Mango Smoothie

Mango Smoothie Sinh tố xoài

49.000 vnđ Add to cart

Sapodilla Smoothie size M

Sapodilla Smoothie size M Sinh tố sapôchê size M

35.000 vnđ Add to cart

Sapodilla Smoothie

Sapodilla Smoothie Sinh tố sapôchê

49.000 vnđ Add to cart

Apple Smoothie size M

Apple Smoothie size M Sinh tố táo size M

35.000 vnđ Add to cart

Apple Smoothie

Apple Smoothie Sinh tố táo

49.000 vnđ Add to cart

Papaya Smoothie size M

Papaya Smoothie size M Sinh tố đu đủ size M

35.000 vnđ Add to cart

Papaya Smoothie

Papaya Smoothie Sinh tố đu đủ

49.000 vnđ Add to cart

Avocado Smoothie size M

Avocado Smoothie size M Sinh tố bơ size M

35.000 vnđ Add to cart

Avocado Smoothie

Avocado Smoothie Sinh tố bơ

49.000 vnđ Add to cart

Coconut Smoothie size M

Coconut Smoothie size M Sinh tố dừa size M

35.000 vnđ Add to cart

Coconut Smoothie

Coconut Smoothie Sinh tố dừa

49.000 vnđ Add to cart

Strawberry Smoothie size M

Strawberry Smoothie size M Sinh tố dâu size M

35.000 vnđ Add to cart

Strawberry Smoothie

Strawberry Smoothie Sinh tố dâu

49.000 vnđ Add to cart

Soursop Smoothie size M

Soursop Smoothie size M Sinh tố mãng cầu xiêm size M

35.000 vnđ Add to cart

Soursop Smoothie

Soursop Smoothie Sinh tố mãng cầu xiêm

49.000 vnđ Add to cart

Banana Smoothie

Banana Smoothie Sinh tố chuối

49.000 vnđ Add to cart

Kumquat Ice Blended Juice size M

Kumquat Ice Blended Juice size M Quất đá xay size M

35.000 vnđ Add to cart

Lime Ice Blended Juice size M

Lime Ice Blended Juice size M Chanh vỏ xanh đá xay size M

35.000 vnđ Add to cart

Pear Juice size M

Pear Juice size M Nước ép lê size M

35.000 vnđ Add to cart

Watermelon Juice size M

Watermelon Juice size M Nước ép dưa hấu size M

35.000 vnđ Add to cart

Guava Juice size M

Guava Juice size M Nước ép ổi size M

35.000 vnđ Add to cart

Carrot Juice size M

Carrot Juice size M Nước ép cà rốt size M

35.000 vnđ Add to cart

Graper juice size M

Graper juice size M Nước ép bưởi size M

35.000 vnđ Add to cart

Passion juice size M

Passion juice size M Nước chanh dây size M

35.000 vnđ Add to cart

Pineapple Juice size M

Pineapple Juice size M Nước ép dứa size M

35.000 vnđ Add to cart

Orange Juice size M

Orange Juice size M Nước ép cam size M

35.000 vnđ Add to cart

Apple Juice size M

Apple Juice size M Nước ép táo size M

35.000 vnđ Add to cart

Grapes Juice size M

Grapes Juice size M Nước ép nho size M

35.000 vnđ Add to cart

Cocktail with strawberry flavor

Cocktail with strawberry flavor Cocktail trái cây hương dâu

69.000 vnđ Add to cart

Cocktail with mint flavor

Cocktail with mint flavor Cocktail trái cây hương bạc hà

69.000 vnđ Add to cart

Grapes Juice

Grapes Juice Nước ép nho

49.000 vnđ Add to cart

Apple Juice

Apple Juice Nước ép táo

49.000 vnđ Add to cart

Sugarcane Juice

Sugarcane Juice Nước ép mía

25.000 vnđ Add to cart

Orange Juice

Orange Juice Nước ép cam

49.000 vnđ Add to cart

Pineapple Juice

Pineapple Juice Nước ép dứa

49.000 vnđ Add to cart

Coconut

Coconut Nước dừa

25.000 vnđ Add to cart

Passion juice

Passion juice Nước chanh dây

49.000 vnđ Add to cart

Graper juice

Graper juice Nước ép bưởi

49.000 vnđ Add to cart

Lime/kumquat juice

Lime/kumquat juice Nước chanh/tắc

35.000 vnđ Add to cart

Carrot Juice

Carrot Juice Nước ép cà rốt

49.000 vnđ Add to cart

Guava Juice

Guava Juice Nước ép ổi

49.000 vnđ Add to cart

Watermelon Juice

Watermelon Juice Nước ép dưa hấu

49.000 vnđ Add to cart

Pear Juice

Pear Juice Nước ép lê

49.000 vnđ Add to cart

Lime Ice Blended Juice

Lime Ice Blended Juice Chanh vỏ xanh đá xay

49.000 vnđ Add to cart

Kumquat Ice Blended Juice

Kumquat Ice Blended Juice Quất đá xay

49.000 vnđ Add to cart

0